Home > App Reviews > Kahoot!
Kahoot!
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Productivity tools
Price -
Point
Page viewed 7
Bookmarked 1
  • Tag :
Description

Kahoot! เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างคำถามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำถามหลายตัวเลือกโดยสามารถใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอมาใช้ในการตั้งคำถาม โดยในแต่ละคำถามนั้นจำเป็นต้องตั้งเวลาในการตอบคำถามเอาไว้ด้วย และยังมีคำถามที่ใช้สำหรับรวบรวมความคิดเห็น (ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด) อีกด้วย

นอกจากนี้การใช้งาน Kahoot! ผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากผู้ตอบจะไม่สามารถมองเห็นคำตอบได้จากเครื่องของตนเอง โดยคำตอบจะปรากฏในเครื่องของผู้ถาม พร้อมกับสัญลักษณ์ และให้ผู้ตอบเลือกสัญลักษณ์ตามคำตอบที่ต้องการตอบ เมื่อตอบคำถามจนหมดทุกข้อแล้วผู้ถามสามารถบันทึกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือจัดเก็บเข้าไปยัง Google Drive ได้ทันที

Video
Manual
Poster
นักศึกษาเข้าเรียนสายเป็นประจำ ในการสอนนั้นผู้เรียนมักจะมีนักศึกษาที่เข้าเรียนสายบ่อยครั้งซึ่งการที่นักศึกษาเข้าเรียนสาย จะทำให้นักศึกษาในห้องเรียนเสียสมาธิ ดังนั้นอาจารย์สามารถใช้ Kahoot! เพื่อเก็บคะแนนในช่วงต้นคาบเรียน โดยรูปแบบของ Kahoot! ที่ไม่สามารถเห็นคำตอบได้หากไม่อยู่กับอยู่ในห้องเรียน ดังนั้นการใช้ Kahoot! จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนเพื่อที่จะตอบคำถามในช่วงต้นคาบเรียน นอกจากนี้การใช้ Kahoot! ที่ทำให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนทุกคนจะช่วยให้การทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้อาจารย์ทราบว่าเนื้อหาส่วนใดที่ผู้เรียนขาดความรู้เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเน้นการเนื้อหาที่ผู้เรียนเข้าไม่เข้าใจได้ เป็นวิธีที่ทำให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
User Comments
ดีครับ ช่วยให้เข้าใจว่าเด็กไม่เข้าใจตรงไหน
by : 56130700060 at : 20 December 2016

ถึงคุณ 5613070060 ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับ นอกจากจะใช้ทำ online quiz แล้ว Kahoot! ยังสามารถใช้เป็น tool สำหรับทดลองทำ Gamification ในห้องเรียนด้วยนะครับ :)
by : ets at : 06 January 2017

Comment this article