Home > App Reviews > Playposit
Playposit
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Productivity tools
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

เว็บไซต์ที่จะช่วยคุณในการสร้างคำถามต่าง ๆ ลงในวิดีโอการเรียนการสอน เช่น คำถามปลายเปิด คำถามหลายตัวเลือก แบบสำรวจ เนื้อหาเพิ่มเติม ลิงค์เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้วิดีโอนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำลิงค์ของวิดีโอหรือค้นหาวิดีโอจากเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมกับ PlayPosit เช่น Khan Academy, Ted Ed, National Geographic และอื่นๆอีกมากมาย

PlayPosit สามารถแบ่งปันวิดีโอคำถามได้ผ่านทางลิงค์ โค้ดสำหรับเว็บไซต์ หรือแชร์ไปยัง Edmodo นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมคลาสและส่งวิดีโอคำถามไปยังผู้เรียนในคลาสได้โดยตรงอีกด้วย

Video
Manual
Poster
หลายครั้งผู้สอนอาจพบเจอกับปัญหาที่ผู้เรียนทำคะแนนสอบออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งที่ขณะเรียนในห้องเรียนนั้นผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและตอบคำถามได้ สาเหตุหนึ่งนั้นเกิดจากการเตรียมตัวในการสอบที่อาจจะไม่ดีพอ หรือผู้เรียนเกิดความสับสนในการทบทวนความรู้ ด้วย PlayPosit เว็บไซต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอการเรียนรู้ได้ เป็นทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา โดยผู้สอนสามารถนำเนื้อหาข้อมูลเสริม คำถามตัวอย่าง ลิงค์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้ ใส่ลงในวิดีโอการเรียนการสอน เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การทบทวนและการเตรียมตัวสำหรับการสอบของผู้เรียนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ PlayPosit เพื่อสร้างการบ้านให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการใช้คำถามวัดความเข้าใจของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถแนะนำหรือเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนขาดความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนช่วงก่อนสอบได้อีกด้วย
User Comments
Comment this article