Home > App Reviews > WhatFont
WhatFont
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

WhatFont เป็นหนึ่งใน extension (ส่วนขยาย) ของ Google Chrome ซึ่ง ใช้ในการดูว่า Font ที่ใช้อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนั้น คือ Font ชนิดอะไร มีขนาด ค่าสี หรือแม้กระทั่งความหนาบางของ Font นั้นๆ โดยแค่นำเคอร์เซอร์เมาส์ ไปวางบนตัวอักษรที่เราต้องการทราบรายละเอียด ก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาให้ท่านได้ทราบข้อมูล

Video
Manual
Poster
ผู้สอนหลายคนมักจะเจอปัญหาที่ผู้เรียนขาดความสนใจหรือขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้สึกว่า การเรียนการสอนไม่น่าตื่นเต้น และการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาใน slide ก็ไม่สวยงาม ใช้ Font เดิมๆทำให้ไม่ชวนติดตาม จึงทำให้ผู้เรียนไม่สนใจที่จะตั้งใจเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้สอนสามารถนำ WhatFont มาประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือทำเนื้อหาในการสอนให้สวยงาม ดูน่าติดตามมากขึ้นได้ โดยผู้สอนสามารถใช้ WhatFont ในการเข้าถึงชื่อของ Font ขนาด รหัสสี และความหนาบางจากเว็บไซต์ที่ผู้สอนไปสืบค้น หรือชื่นชอบได้ เมื่อ slide มีความน่าสนใจและน่าติดตาม ก็จะทำให้ดึงดูดผู้เรียนให้ตั้งใจเรียนในรายวิชานั้นๆในที่สุด
User Comments
Comment this article