Home > App Reviews > oCam
oCam
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Productivity tools
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

oCam เป็นโปรแกรมบันทึกวิดีโอหน้าจอที่จะให้คุณบันทึกภาพหน้าจอได้อย่างสะดวก และง่ายดายสามารถเลือกบันทึกทั้งหน้าจอหรือเฉพาะส่วนก็ได้ นอกจากนี้โปรแกรม oCam ยังมีคุณสมบัติในการบันทึกเสียงที่เปิดในขณะใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของ Cursor เม้าส์ไปในวิดีโอที่เราบันทึกได้อีกด้วย และปรับความละเอียดของวิดีโอหรือเสียงได้ตามที่คุณต้องการ ส่วนวิธีการใช้งานของโปรแกรมกล้อง oCam นั้นก็ง่ายดาย เพียงแค่ตั้งค่าขอบเขตที่ต้องการบันทึกวิดีโอ กดบันทึก และหยุดบันทึก เพียงเท่านี้ โปรแกรมบันทึกวิดีโอหน้าจอ ก็จะทำการบันทึกวิดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถ รองรับไฟล์วิดีโอที่มีขนาดเกินกว่า 4 GB และเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บได้ บันทึกหน้าจอเป็นรูปแบบวิดีโอได้หลายไฟล์ เช่น AVI, MP4, FLV, MOV, MKV, WMV และMP3 ส่วนการบันทึกหน้าจอเป็นรูปแบบรูปภาพได้หลายไฟล์ เช่น GIF, PNG และBMP สนับสนุนการทำงานบนระบบ ปฏิบัติการ Windows 8 / 8.1 รวมไปถึง Windows 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Video
Manual
Poster
จากปัญหาเรื่องผู้เรียนเข้าห้องเรียนช้าในบางกรณีเป็นเรื่องยากที่ผู้เรียนจะมาเรียนทันเวลาเนื่องจากมีเหตุผลมากมายที่เป็นต้นเหตุของการเข้าเรียนสาย ซึ่งผู้เรียนบางคนประสบปัญหานี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง หากผู้เรียนบางคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการเข้าเรียนสายได้ ผู้สอนควรลองพิจารณาแนวทางในการตัดสินใจว่าจะให้ผู้เรียนจัดการกับงานหรือเรียนรู้เนื้อหาในช่วงที่ขาดหายไปได้อย่างไร เราสามารถนำ oCam มาเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยผู้สอนสามารถบันทึกหน้าจอการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองโปรแกรมมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สำคัญการบันทึกวิดีโอยังไม่ปรากฎลายน้ำของโปรแกรมในวิดีโออีกด้วย สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนโดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนที่มาเรียนไม่ทัน เข้าห้องเรียนช้า ไม่เข้าใจหรือฟังผู้สอนไม่ทัน สามารถนำวิดีโอที่บันทึกไว้มาเปิดเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว รวมถึงศึกษาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
User Comments
Comment this article