Home > Teacher Problem > ผู้เรียนขาดความสนใจหรือแรงบันดาลใจในการเรียน > ผู้เรียนแต่ละคนอาจประสบกับปัญหาทางกาย ใจ และปัญหาส่วนตัวที่มีผลต่อแรงจูงใจได้
ผู้เรียนแต่ละคนอาจประสบกับปัญหาทางกาย ใจ และปัญหาส่วนตัวที่มีผลต่อแรงจูงใจได้

ปัญหาทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต สารเสพติด และปัญหาส่วนตัวอื่นๆสามารถก่อให้เกิดปัญหากับผู้เรียนรายบุคคลได้ เช่นการหมดแรงจูงใจในการเรียนเป็นต้น ในบางครั้ง ความท้อแท้หรือความหดหู่จะบ่อนทำลายพลังในตัว ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้จากการเข้าเรียนสาย การขาดเรียน การหลับในห้องเรียน การไม่ส่งงาน การไม่โต้ตอบกับผู้สอน หรือท่าทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่ได้ส่งผลแค่กับผู้เรียนที่เกิดปัญหาเท่านั้น แต่จะส่งผลให้ผู้เรียนที่อยู่รอบข้างเสียแรงจูงใจในการเรียนไปด้วย เช่น ลองคิดดูว่าหากมีผู้เรียนที่หลับในห้องเรียนทุกวัน โดยเฉพาะในคลาสเรียนเล็กๆหรือในกลุ่มที่ผู้เรียนต้องถกปัญหากัน บรรยากาศในการเรียนจะเป็นอย่างไร

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ใช้ตัวช่วยในสถานศึกษา

การขาดเรียน การหลับในห้องเรียน รวมถึงการขาดส่งงาน ในบางครั้งก็สามารถบอกได้ถึงปัญหาใหญ่ของผู้เรียน หากพฤติกรรมของผู้เรียนทำให้คุณรู้สึกเป็นห่วง คุณควรมองหาคำปรึกษาจากตัวช่วยต่างๆในสถานศึกษา ก่อน-หลัง หรือแทนที่จะไปพูดกับผู้เรียนตัวต่อตัว ลองปรึกษาคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเพื่อดูว่าปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้น มีความเหมือนหรือต่างกับคลาสเรียนอื่นๆหรือไม่ รวมถึงการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเขาด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถขอคำปรึกษาจากศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการทางจิตวิทยา (CAPS) สำหรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต สภาพร่างกาย รวมถึงความก้าวร้าวของเด็กและปัญหาวิชาการสำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาทางการเรียนของตัวเองได้

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : พูดคุยกับผู้เรียน

จำไว้อย่างหนึ่งว่าคุณไม่ใช่ที่ปรึกษา มันอาจจะมีประโยชน์ที่คุณจะเรียกผู้เรียนมาพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกังวลหรือเก็บข้อมูลของเด็ก แต่ด้วยการช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือในสถานศึกษารวมกับความเข้าใจสถานการณ์ของเด็ก จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินได้ว่าอะไรที่จะช่วยเหลือผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น (เช่น การเรียนตัวต่อตัวในเวลาราชการ หรือการเพิ่มแบบฝึกหัด) หรือขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดูแลและให้คำปรึกษาและบริการทางจิตวิทยา

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ลดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

หากผู้เรียนคนใดมีปัญหาส่วนตัว แต่ก็ยังมาเข้าเรียนพร้อมกับพฤติกรรมแบบเดิมๆ ลองคิดดูว่าคุณจะลดผลกระทบที่มีต่อผู้เรียนคนอื่นๆได้อย่างไร เช่น การบอกให้ผู้เรียนที่เข้าเรียนสายไปนั่งด้านหลังห้องเรียนเพื่อป้องกันการรบกวนผู้อื่น หรือในกลุ่มโปรเจค หากมีผู้เรียนคนใดที่ไม่สนใจหรือปล่อยให้ผู้อื่นทำงานโดยไม่แคร์คะแนน คุณต้องบอกให้ผู้เรียนคนอื่นในกลุ่มเข้าใจว่า คุณรับทราบเรื่องนี้แล้วและจะใช้เรื่องนี้เป็นเกณฑ์พิจารณาคะแนนของเขาด้วย และคุณต้องให้กำลังใจหรือชักจูงให้ผู้เรียนคนอื่นในมีแรงบันดาลใจมากขึ้น เช่นการให้คำแนะนำว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร และการพัฒนาฝีมือตนเองนั้นจะมีประโยชน์ในเวลาเรียนและทำงานอย่างไร ในกรณีที่ร้ายแรงมากๆ คุณต้องพิจารณาให้ผู้เรียนที่สร้างปัญหาออกจากกลุ่มและทำงานเดี่ยว

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th